Hörnan

I det traditionsenliga svenskspråkiga kvarteret Hörnan vill vi detta år fokusera på att höja motivationen bland våra besökare. På plats finns 18 finlandssvenska utställare med fokus på allt från idrott till läromedel. Kom och inspireras tillsammans med andra!

På scenen i Hörnan föreläser bland annat neuropsykologen Åse Fagerlund om positiv psykologi och hur det kan hjälpa elever att lära sig och växa som människor. Författaren Kjell Westö delar med sig av sina tankar kring skolan och läsmotivation. Micke Hermansson, lärare från Sverige, berättar om sitt koncept ”Grej of the day”. Finlands Svenska Lärarförbund ordnar även en paneldiskussion där bland annat friidrottsprofilen Mikaela Ingberg spånar kring lärarkårens motivation.

Under EDUCA 2018 uppmanar vi dig att vara extra flitig och besöka alla utställare i Hörnan, de kan nämligen ha något du behöver… Kom till kvarteret med den röda mattan så berättar vi mera!

Mer information