Skip to content

Opettajan olohuone

Opettajan olohuoneessa kymmenen pedagogista järjestöä ja Aineopettajaliitto esittelee omaa toimintaansa ja ajankohtaisia kuulumisiaan. Opettajan olohuoneeseen tullaan tutustumaan osastoihin, seuraamaan monipuolista lavaohjelmaa, tapaamaan kollegoita, juttelemaan ja viihtymään.

Aineopettajaliito lisäksi mukana osastolla ovat Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Historia ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, Kotitalousopettajien liitto, Kuvataideopettajat, Matemaattisten aineiden opettajien liitto, Liikunnan ja terveystiedon Opettajat, Suomen erityiskasvatuksen liitto, Suomen kieltenopettajien liitto, Suomen Luokanopettajat, Teknisten aineiden opettajat, Tekstiiliopettajaliitto ja Äidinkielen opettajain liitto.

Opettajan olohuoneen ohjelmanostoja

Informaatiolukutaito on demokratian välttämätön edellytys

Vapaalla medialla, riippumattomalla journalismilla ja avoimella päätöksenteolla on suora yhteys demokratian toimivuuteen. Kun kansalaiset tietävät, mitä maassa tapahtuu, he voivat vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Jos yleisö ei erota journalistista tiedonvälitystä somessa vellovasta dis- ja misinformaatiosta, olemme pulassa. Demokratia ei voi toimia, jos kansalaisilla ei ole yhteistä, jaettua tilannekuvaa.

⏱️ Pe 26.1.2024 13:30 – 14:00

Esiintyjä: Susanna Ahonen, projektipäällikkö, mediakasvatusasiantuntija, Uutismedian liitto.

Ratkaisuja keke-opetuksen haasteisiin

Miten toimia, kun aihe ei kiinnosta oppilaita? Miten puhua kestävästä kehityksestä uskottavasti, vaikka asiat tuntuvat vain junnaavan paikallaan? Syyllistääkö opettaja liikaa ja mitä jos oppilaat ahdistuvat? Kestävän kehityksen opetukseen liittyy monenlaisia haasteita, mutta onneksi haasteisiin on myös ratkaisuja! Tule kuulemaan parhaat ratkaisut sekä 100 ideaa koulun kestävyyskasvatukseen.

⏱️ Pe 26.1.2024 15:30 – 16:00

Pinja Sipari, Ympäristökasvatuksen asiantuntija

Kuinka me opettajat voimme vaikuttaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin? Mitä tarpeita oppilailla on ja miten opettajat voivat vastata niihin valitsemiensa opetusratkaisuiden ja vuorovaikutuksen keinoin? Miten hyvinvointi ja oppiminen linkittyvät toisiinsa? Muun muassa näistä aiheista keskustelevat LIITO ry:n haastattelussa rehtori Anne-Mari Jussila Tampereen Kalevan lukiosta ja liikunnan ja terveystiedon opettaja Anna Haapalainen Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulusta. Toivomme aktiivista vuoropuhelua myös yleisön puolelta.

⏱️ Pe 26.1.2024 16:30 – 17:00

Anne-Mari Jussila, rehtori, Kalevan lukio
Anna Haapalainen, liikunnan ja terveystiedon opettaja, Rantakylän yhtenäiskoulu ja pedagoginen asiantuntija, LIITO ry

Åtta flippade år

Nina Aspegrén är vald till årets lärare 2024 inom matematiska ämnen av MAOL rf. Nina har undervisat matematik i över 20 år och har de senaste åtta åren använt sig av undervisningsmetoden flipped classroom. Nina kommer att berätta om bakgrunden till varför hon flippade sin undervisning samt vilka fördelar och nackdelar hon har lagt märke till under åren. Hon kommer även att ge tips baserat på egna erfarenheter för den som vill testa på att flippa sin undervisning.

⏱️ La 27.1.2024 13:00 – 13:30

Nina Aspegrén, Årets lärare i matematiska ämnen 2024

Monikulttuurisen oppilaan identiteetin tukeminen lukemisen ja kirjoittamisen kautta

Miten tukea monikulttuurisen oppilaan identiteettiä koulun arjessa? Kirjailija-kieltenopettaja Anna Soudakova kertoo omia kokemuksiaan aiheesta niin opettajan kuin oppilaankin näkökulmasta. Haastattelijana toimii kieltenopettaja Tiina Salomaa.

⏱️ La 27.1.2024 14:30 – 15:00

Anna Soudakova, kirjailija-kieltenopettaja

 

 

Katso lisää ohjelmaa täältä