Skip to content

Hörnän

I det svenska kvarteret Hörnan står aktuell pedagogisk forskning,
utbildningspolitiska diskussioner och nätverkande i fokus. Under
hela Educamässan bjuder vi på inspirerande program på vår scen
och givande möten med en rad utställare från hela det finlandssvenska
utbildningsfältet. Kom till vår svenskspråkiga oas och ta del
av program längs hela lärstigen! Vi utlovar inspiration, fortbildning och människomöten

Bekanta dig med programmet

I samarbete med

 

Programmet

Hur mår läsningen i Svenskfinland?

Läsförmåga och läsintresse bland elever i åk 1-7. Presentation av resultat från en färsk rapport som baseras på en longitudinell studie av finlandssvenska elevers läsförmåga och -intresse. Projektforskare Ann-Katrine Risberg och Pia Vataja, Niilo Mäki Institutet.

⏱️ 6.1.2024 11:20 – 11:40

 

Att stärka skolengagemang och ingripa vid skolfrånvaro

Från och med 1.8.2023 trädde både lagändringen och läroplansändringarna gällande frånvaro i kraft och utbildningsanordnare ska göra upp en lokal verksamhetsmodell för förebyggande av elevers frånvaro och systematisk uppföljning samt ingripande vid frånvaro. Utbildningsstyrelsen bygger som bäst upp en webbplatshelhet kring temat, ordnar fortbildning och stärker områdeskoordineringen för att stödja implementeringen av läroplansändringarna. Kom och ta del av vad som är på gång! Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

⏱️ 26.1.2024 12:10 – 12:25

Hälsa och trivsel i skolan – hur ska välfärden jobba de kommande åren?

Hur vi mår och orkar har betydelse i vardagen – och skoltrivsel är ett gemensamt ansvar. I skolvärlden har mycket hänt de senaste åren: organiseringen av elev- och studentvården och välfärdsreformen har gjort att ansvaret kring hälsa och förebyggande inom elevvården inte varit alldeles enkelt. Ensamhet och skolfrånvaro är ett bekymmer för många unga. I panelen diskuteras tredje sektorns roll, vad skolan kan göra som aktör i det förebyggande barnskyddsarbetet och hur aktörer som HelsingforsMission, FSS och Stiftelsen Bensow jobbar för en bättre tillvaro för barn och unga.

⏱️ 26.1.2024 15:40 – 16:05

Uppträdare: Anders Adlercreutz, Maj Estlander, Cecilia Huhtala, Oscar Lehtinen, Henrik Wickström

Ledarskap för framtidens utbildning

Ledarskap inom utbildningssektorn förändras med tiden och visst är det också en generationsfråga hur
man ser på ledarskap och om man strävar efter positioner som innebär den formen av ansvar.
Vem vill bli ledare idag och vad behöver framtiden egentligen sett till det läge vi befinner oss i som bäst?
Hur utvecklas resurserna för ledarskap inom den svenska utbildningen, hur är läget 2035 och vilka former
av nätverk önskar man se utvecklas till dess?

⏱️ 26.1.2024 16:10 – 16:45

Uppträdare: Martin Ahlskog, Laila Andersson, Michael Uljens, Niklas Wahlström

Hur har du det på jobbet?

Läraryrket har förändrats mycket på kort tid. FSL bjuder in lärarna Pernilla Lindström och Jutta Maunula till en diskussion om hur det är att jobba som lärare idag. Lindström har en lång erfarenhet av lärarjobbet Medan Maunula nyligen inlett sin karriär – hur ser de på yrkets attraktionskraft och lärarrollen i framtiden? Ted Forsström, poddare, författare och producent för barnredaktionen på Svenska Yle, modererar samtalet.

⏱️ 26.1.2024 16:45 – 17:05

Uppträdare: Ted Forsström, Pernilla Lindström, Jutta Maunula