Skip to content

Tulevaisuuden luokkahuone

Millainen on tulevaisuuden oppimisympäristö? Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisia ja inspiroivia puheenvuoroja Tulevaisuuden luokkahuoneeseen!

Tulevaisuuden luokkahuoneen ohjelmanostot

Delat ledarskap som stöd för välmående i arbetet

Genom satsningen på delat ledarskap vill Borgå skapa de bästa förutsättningarna för såväl en välfungerande skola som en arbetsplats där personalen trivs och utvecklas tillsammans. 

⏱️ 26.1.2024 11:00 – 11:30

Direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström samt rektor för pedagogisk kvalitet Jessica Gillberg

Antirasistisia työkaluja kouluille

Miten yksittäiset opettajat ja koulut yhteisönä ovat lähteneet toteuttamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja antirasismia? Valtioneuvosto julkisti tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa elokuussa 2023. Tätä seuranneissa kriittisissä puheenvuoroissa huomautettiin, ettei tiedonanto sisällä riittäviä toimia rasismin kitkemiseksi. Myös hallitusohjemaa toivottiin täydennettävän syrjinnänvastaisilla toimilla ja käytännön teoilla.

⏱️ 26.1.2024 14:30 – 15:00

Mukana keskustelemassa ovat koulutussuunnittelijamme Mari Koivistoinen-Pulkka, RKI:n varapuheenjohtaja, Suomen romaniyhdistyksen ja Romaninuorten neuvoston puheenjohtaja Leif Hagert, sekä tutkija (Itä-Suomen yliopisto) Anne-Mari Souto. Keskustelua moderoi Eeva-Liisa Kiiskilä, opettaja. Haasteiden sijaan keskustelussa painotetaan konkretian kautta arjen onnistumisia.

Oppimisen teknologian yhteiskehittäminen opettajien kanssa: haaveet, haasteet ja hyödyt

Tervetuloa tunnin mittaiseen sessioon uuden teknologian yhteiskehittämisestä opettajien kanssa. Olennaisten teemojen ja kysymysten lisäksi tarjoamme konkreettisia vinkkejä ja parhaita käytäntöjä teknologian integroimiseksi opetukseen.

Session aikana luvassa keskustelua uuden teknologian roolista opetuksessa:
– Opettajan rooli uuden teknologian kehittämisessä: miksi, miten, mitä?
– Miten ratkaisut voidaan saumattomasti integroida opettajien arkeen?
– Testaus: kenen kanssa, missä vaiheessa ja mitä sillä saavutetaan?

⏱️ 26.1.2024 16:00 – 17:00

Esiintyjät: Juhani Koivuviita, Miska Noponen, Lassi Puolakka, Kari Savolainen

Turva- ja tunnetaitoja yksin liikkuvan lapsen tueksi

Jo pienet lapset kohtaavat päihteisiin liittyviä tilanteita ympäristössään, mikä voi tuntua hämmentävältä tai pelottavalta. Avoin ja ikätasoinen keskustelu auttaa lasta tunnistamaan ja välttämään turvattomia tilanteita. EHYT ry:n Kaupunki kuuluu kaikille -hanke tarjoaa opettajille valmiin opetusmateriaalin 1.–3.-luokkalaisten turva- ja tunnetaitojen vahvistamiseen. Oppitunnilla lapsi saa konkreettisia työkaluja toimia turvallisesti tilanteissa, jotka tuntuvat pelottavilta. Tule tutustumaan tuoreeseen opetusmateriaaliin ja kuulemaan käytännön vinkit lasten turvallisuuden tukemiseen!

⏱️ 27.1.2024 14:30 – 15:00

Esiintyjät: Heini Kärkkäinen, Projektipäällikkö, EHYT ry

Katso koko Tulevaisuuden luokkahuoneen ohjelma täältä