Kansalaisvaikuttamisen torilta järjestöjen vinkit opetukseen

Kansalaisjärjestöt tarjoavat opettajille ja kasvattajille monenlaista tukea ja palveluita kouluvierailuista materiaaleihin ja opetusmenetelmiin. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Kansalaisvaikuttamisen tori on järjestöjen oma alue. Torilla on tavattavissa 30 toimijaa, jotka työskentelevät muun muassa ihmisten ja eläinten oikeuksien, lasten ja nuorten osallisuuden sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tule ja selvitä, millaista tukea järjestöt voivat tarjota juuri sinulle!