Skip to content

Educa 2021 – På mässan

Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Educa blir mer internationellt
program 2020

Educa 2021

Andra teman i evenemanget 2020 inkluderar

VIP-nätverkets arbete i Svenskfinland – hur stöder vi barn och unga i behov av krävande särskilt stöd

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Syftet med VIP nätverkets utvecklingsverksamhet är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen. Kom och lyssna på hur VIP-arbetet går vidare i Svenskfinland!

Läs mer

Kraven – var kommer de ifrån och hur kan vi bemöta dem?

Dagens ungdomar känner en tung press av olika krav som de ställs inför. Prestationskrav, utseendekrav och socialt tryck är tyvärr vardag för allt fler unga och får dem att må illa. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2019 känner t.ex. var femte elev i grundskolans sista årskurser sig otillräcklig i skolan några gånger i veckan eller varje dag. Motsvarande andel av gymnasiets första årskurser är nästan var fjärde elev. Varifrån kommer dessa krav?

Läs mer

Utforska programmet för Educa 2020

hela programProgram på svenska