Skip to content

Educa 2021 – På mässan

Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Educa blir mer internationellt

Educas tema för år 2021 är:
Framtidens bildning – betydelsen av fostran, undervisning och forskning

Programmet omfattar även dessa ämnen:

  • Att vara lärare under undantagstillstånd – erfarenheter och god praxis
  • Gemenskap och deltagande
  • Pedagogik – vad, hur och var?
  • Utmaningar med bedömning
  • Konst och kultur i undervisningen
  • Utmaningar inom ledarskap – Hur ska resurserna räcka till?
  • Vikten av ledarskapet; hur leda professionella inom utbildnings-, undervisnings- och forskningssektorn?
  • Välmående – för människor, samhällen och miljöer
  • Hållbar utveckling inom utbildning och undervisning
  • Förskoleutbildning – grunden till lärande
  • Yrkesutbildning – tryggar kunnande
  • Universitet och högre utbildning –stärker utbildningen och framtiden
  • Utmaningar inom intressebevakning
  • Mångsidig läskunnighet- nyckeln till lärande & och arbetsliv
    o Medieläskunnighet
    o Insamling och tolkning av information!