Skip to content

Educa 25 år – Välbefinnande i studierna, arbetet och livet

Huvudtemat för Educa 2020 är Välbefinnande i studierna, arbetet och livet. Andra teman i evenemanget inkluderar:

 • Bättre välmående med gemenskap och delaktighet
 • Kontinuerligt lärande och utvecklandet av det egna kunnandet
 • Nytt inom pedagogiken
 • Konst och kultur i undervisningen
 • Må bra på jobbet med gott ledarskap
 • Intressebevakning främjar välmående
 • Småbarnspedagogik – grunden för allt lärande
 • Yrkesutbildning öppnar dörrar
 • Multilitteracitet är nyckeln till lärande och arbetsliv
 • Medieläsfärdighet
 • Att skaffa och tolka information

Educa är Nordens ledande utbildningsevenemang.

Educa är det största utbildningsevenemanget i Finland, med en mängd utställare från hela branschen. Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.