Skip to content

På mässan

Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Registrera dig

Program

Educas tema för år 2023 är:
Framtidens bildning – betydelsen av fostran, undervisning och forskning

Programmet omfattar även dessa ämnen:

 • Att vara lärare under undantagstillstånd – erfarenheter och god praxis
 • Gemenskap och deltagande
 • Pedagogik – vad, hur och var?
 • Utmaningar med bedömning
 • Konst och kultur i undervisningen
 • Utmaningar inom ledarskap – Hur ska resurserna räcka till?
 • Vikten av ledarskapet; hur leda professionella inom utbildnings-, undervisnings- och forskningssektorn?
 • Välmående – för människor, samhällen och miljöer
 • Hållbar utveckling inom utbildning och undervisning
 • Förskoleutbildning – grunden till lärande
 • Yrkesutbildning – tryggar kunnande
 • Universitet och högre utbildning –stärker utbildningen och framtiden
 • Utmaningar inom intressebevakning
 • Mångsidig läskunnighet- nyckeln till lärande & och arbetsliv
  o Medieläskunnighet
  o Insamling och tolkning av information!