Skip to content

På mässan

Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

 

Educas tema för år 2024 är:
Vi mötslärare, elever och studerande, rektorer, chefer, föräldrar 

Programmet omfattar även dessa ämnen:

 • Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
 • Grundläggande utbildning
 • Gymnasieutbildning
 • Yrkesutbildning på andra stadiet
 • Yrkeshögskoleutbildning
 • Vuxenutbildning
 • Universitetsutbildning
 • Fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning
 • Specialundervisning
 • OAJ 50 år
 • Studiehandledning
 • Ledarskap
 • FUI-verksamhet
 • Stöd för lärandet
 • Säkerhet
 • Kontinuerligt lärande
 • Mångkulturalism
 • Pedagogik
 • Välbefinnande
 • Ansvar
 • Grön övergång
 • Läromedel och studiematerial
 • Digitalisering och mediefostran
 • Nya vindar i sektorn för utbildning, fostran och forskning
 • Joku roti -kampanjen!
Logotyper och bilder