Skip to content

Educa 2021 – På mässan

Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Educa blir mer internationellt

Educas tema för år 2021 är:
Framtidens bildning – betydelsen av fostran, undervisning och forskning

Programmet omfattar även dessa ämnen:

 • Att vara lärare under undantagstillstånd – erfarenheter och god praxis
 • Gemenskap och deltagande
 • Pedagogik – vad, hur och var?
 • Utmaningar med bedömning
 • Konst och kultur i undervisningen
 • Utmaningar inom ledarskap – Hur ska resurserna räcka till?
 • Vikten av ledarskapet; hur leda professionella inom utbildnings-, undervisnings- och forskningssektorn?
 • Välmående – för människor, samhällen och miljöer
 • Hållbar utveckling inom utbildning och undervisning
 • Förskoleutbildning – grunden till lärande
 • Yrkesutbildning – tryggar kunnande
 • Universitet och högre utbildning –stärker utbildningen och framtiden
 • Utmaningar inom intressebevakning
 • Mångsidig läskunnighet- nyckeln till lärande & och arbetsliv
  o Medieläskunnighet
  o Insamling och tolkning av information!