Educa 2019: Undervisning – kommunikation och växelverkan

Huvudtemat för Educa 2019 är Undervisning – kommunikation och växelverkan. Andra teman i evenemanget inkluderar:

• Multilitteracitet är nyckeln till lärande och arbetslivet
• Gemenskap och delaktighet
• Välmående, trygga lärare och elever
• Vi hakar på nytt inom pedagogiken
• Wilma
• Ge konst och kultur utrymme i undervisningen
• Ledarskap är kommunikation

Educa är Finlands ledande utbildningsevenemang.

Educa är det största utbildningsevenemanget i Finland, med en mängd utställare från hela branschen. Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Tema i det svenskspråkiga kvarteret och Hörnan: Välbefinnande