Skip to content

Mitä on tulevaisuuden kestävä hyvä elämä ja miten se tehdään?

Tulevaisuuden kestävä hyvä elämä voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa ihmiset voivat nauttia terveydestä, onnellisuudesta, turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ilman, että se vaarantaa luonnonvarojen, ilmaston tai muiden lajien hyvinvointia. Se on elämä, jossa ihmiset arvostavat ja kunnioittavat monimuotoisuutta, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä pyrkivät ratkaisemaan globaaleja haasteita yhteistyössä. Tässä hetkessä kaikki tuo voi kuulostaa utopialta, mutta erittäin tavoiteltavalta unelmalta.

Mutta miten tuo unelma toteutetaan ja mikä tekee elämästä hyvän? Siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta on olemassa joitakin keinoja, jotka voisivat auttaa siirtymään kohti kestävää hyvää elämää.

Arto O. Salonen on blogissaan tarkastellut tutkimustuloksia, jossa vastaajilta kysyttiin kuinka heidän elämässään toteutuvat kestävyyttä edistävät hyvinvoinnin osatekijät – tyytyväisyys, arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokeminen sekä kestävät elämäntavat.  Linkki Blogiin

Yhtenä ratkaisuna koulutus

Kestävä ja vastuullinen tulevaisuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista, joka meidän on saavutettava ja työtä sen eteen on onneksi tehty jo pitkään oppilaitoksissa ja tehdään kasvavassa määrin koko yhteiskunnassa. Kestävän kehityksen edistäminen ja vastuullisuuteen kouluttaminen ja ohjaaminen on siten yksi aikamme tärkeimmistä ja jopa kiireellisimmistä tehtävistä.

Koulutus onkin yksi vaikuttavimmista keinoista edistää kestävää kehitystä kohti kestävää hyvää elämää. Koulutuksen avulla lisätään ihmisten tietoisuutta, ymmärrystä ja osallistumista kestävän kehityksen haasteisiin sekä annetaan heille valmiuksia ja motivaatiota toimia vastuullisesti ja kestävästi. Koulutus edistää myös innovaatioita, luovuutta ja ratkaisukeskeisyyttä, jotka ovat välttämättömiä kestävän kehityksen haasteiden voittamiseksi. Koulutuksen avulla voidaan myös muuttaa asenneilmapiiriä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan.

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelman yhtenä osana alkoi kahden vuoden pituinen VASKI-hanke. Hankkeeseen osallistui 61 koulutuksen järjestäjää ja tärkeimpänä tavoitteena oli luoda kestävyystiekartta. Tuo kestävyyskartta toimii tulevaisuudessakin ammatillisen koulutuksen järjestäjien työkaluna tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

 

Mutta miksi ja miten?

Koska maapallon resurssit ovat rajalliset, on toimintaamme tärkeää sopeuttaa tasolle, jolla voidaan varmistaa sekä uusiutuvien että uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyys ja luonnon kestokyvyn säilyminen maapallolla. Kestävää, vastuullista muutosta on kyettävä nopeuttamaan, koska yhä selkeämmin mm. ilmastonmuutos, luontokato ja eriarvoistuminen näkyvät elinympäristössämme. Lue lisää tästä.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja talous tulee nähdä myös tässä yhteistyössä mahdollistajana.  Kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii määrätietoista toimintaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla: valtionhallinnossa, kunnissa, oppilaitoksissa ja elinkeinoelämässä unohtamatta meitä yksilöitä. Kaikkia meitä tarvitaan mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Tässä muutama ajatus, jota voisit harkita toteutettavaksi omassa elämässäsi:

  • Vähennän ylikulutusta ja materiaalista riippuvuutta. Tämän voin tehdä esimerkiksi kierrättämällä, korjaamalla, lainaamalla ja jakamalla tavaroita sen sijaan, että ostaisin uusia. Voin myös suosia paikallisia ja luomutuotteita sekä välttää turhia matkoja ja lentämistä.
  • Lisään uusiutuvan energian käyttöä ja vähennän fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämän voin tehdä esimerkiksi asentamalla aurinkopaneeleja, tuulimyllyjä tai muita vihreitä energialähteitä kotiin ja työpaikalleni. Voin myös käyttää julkista liikennettä, pyöräillä tai kävellä sen sijaan, että ajaisin autolla.
  • Edistän demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tämän voin tehdä esimerkiksi osallistumalla poliittiseen päätöksentekoon, äänestämällä vastuullisesti, tukemalla kansalaisjärjestöjä, jotka puolustavat heikommassa asemassa olevien ihmisten ja eläinten etuja. Voin myös olla avoin ja kunnioittava erilaisia kulttuureja, uskontoja ja identiteettejä kohtaan.
  • Huolehdin itsestäni, toisista ja ympäröivästä maailmasta. Tämän voin tehdä esimerkiksi pitämällä huolta terveydestäni ja hyvinvoinnistani liikkumalla, nukkumalla riittävästi ja rajoittamalla työhön käyttämääni aikaa (Joku Roti!). Voin myös osoittaa ystävällisyyttä ja välittämistä perheelleni, ystävilleni ja naapureilleni sekä auttaa heitä tarvittaessa. Voin osallistua vapaaehtoistyöhön, lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tai tehdä muita pieniä tekoja, jotka tekevät maailmasta paremman paikan.

Edellä olevista ideoista kaikki eivät sovi kaikille, mutta tärkeintä onkin, että jokainen meistä löytää oman tapansa olla osa muutosta ja toimii sen mukaisesti.

Muista, että pienetkin askeleet voivat tehdä suuren eron!

Tule kuulemaan lisää EDUCA-messuille lauantaina 27.1.2024

erityisasiantuntija

Eira Bani, OAJ ry