Skip to content

Hannele Ikäheimon kirja: Matematiikan osaaminen vahvaksi – Iloa opetukseen ja oppimiseen

Hannele Ikäheimon Matematiikan osaaminen vahvaksi – Iloa opetukseen ja oppimiseen on koulumatematiikan käsikirja opettajille.

Tie matematiikan oppimiseen on ymmärtäminen

Matematiikan osaaminen vahvaksi -kirjan sisällössä painottuvat peruskäsitteiden ymmärryksen varmistaminen, monipuolinen välineiden käyttö ja erilaiset oppimisen apukeinot. Kirja tarjoaa tarkan kuvauksen opetuksen kulusta: miten oppilaille puhutaan ja miten käsitteet konkretisoidaan välineillä ja piirtämällä. Välineet ovat hyödyllisiä kaikille oppilaille, sillä niiden avulla voidaan saada uusi näkökulma oppimiseen sekä syvennetään ymmärrystä.

Kirja auttaa hahmottamaan matematiikan opetuksen ja oppimisen peruslinjat sekä suunnittelemaan opetusta oppilaiden lähtötason pohjalta eri aihepiireistä ja tuntikohtaisesti. Kirjassa käsitellään myös osaamisen varmistamisen ja korjaavan opetuksen periaatteet.

Kopioitavat materiaalit Materiaalikirjassa

Oppimisen tukena ja osaamisen varmistamisessa käytettävät junnaukset ja kartoitukset ovat kopioitavissa erillisestä materiaalikirjasta, jossa tuttujen kymppikartoitusten lisäksi useita uusia junnauksia ja uusi mittayksikkökartoitus. Lisäksi siinä on muita matematiikan opetusta tukevia kopioitavia aineistoja.

Avuksi ja iloksi opettamiseen

Matematiikan osaaminen vahvaksi on laadittu helppokäyttöiseksi opetuksen ja osaamisen varmistamisen käsikirjaksi kaikille matematiikkaa opettaville opettajille ja erityisopettajille. Kirjassa kerrotaan, miten koulumatematiikkaa opetetaan, miten puutteet taidoissa kartoitetaan, sekä mitä korjaavaa opetusta tarvitaan, jos puutteita havaitaan.

Opettajiksi opiskeleville teos sopii oppikirjaksi. Teos on hyödyllinen myös eri alojen ammattilaisille, vanhemmille ja muille, jotka haluavat tukea lasten matematiikan oppimista. Kirja sopii itseopiskeluun kaikille, jotka tarvitsevat tukea matematiikan perusasioiden osaamiseen ja hallintaan.

Hannele Ikäheimo on matematiikan erityisopettaja ja tietokirjailija. Teos perustuu hänen pitkäaikaiseen kokemukseensa opettajana ja opettajien kouluttajana.

Matematiikan osaaminen vahvaksi -kirja sekä kirjaan liittyvät kopioitavat materiaalit sisältävä Materiaalikirja muodostavat koulumatematiikan käsikirjapaketin, joka sisältää myös aiemmin julkaistujen KYMPPI-kirjan ja KYMPPI-kartoituksen sisällöt.

Lisätietoja ja tilaukset ELLIn kaupasta.