Osasto 6f39

Ammatilliset opettajakorkeakoulut

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen osastolla saat lisätietoa opekorkeahausta (8.-29.1.2019) sekä opettajille suunnatusta täydennyskoulutuksesta. Tule kertomaan, mikä sinua opettajan työssä viehättää!

http://www.haaga-helia.fi/aokk
http://www.hamk.fi/aokk
http://www.jamk.fi/aokk
http://www.oamk.fi/amok
http://www.tuni.fi/taok

  • Www: http://www.jamk.fi
  • Sähköposti: kati.poikonen@jamk.fi
  • Osasto: 6f39
  • Edustajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, OAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK, Ammatilliset opettajankoulutukset
  • Tuotemerkit: ammatillisen erityisopettajankoulutus, ammatillinen opettajankoulutus, Haaga-Helia, AmO, HAMK, JAMK, OAMK, TAMK, Opekorkeahaku 8.-29.1.2019, ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus