Osasto 6n59

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja aikuiskoulutusetuuksia. Myönnämme aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä, joilla tuetaan työelämässä olevien ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista.