Skip to content
×

Ota yhteyttä

Ta kontakt - Ota yhteyttä
Lomakkeen lähetyksessä tapahtui virhe! Suosittelemme lähettämään yritykselle sähköpostia.
Aihe
Nimi:
Sähköpostiosoite:
Viesti:

Kiitoksia yhteydenotosta!

Ekvalita

Osasto: 6r32
Malin Gustavsson
+358 45 128 9878
utbildning@ekvalita.fi

För jämställdhet och jämlikhet i skolan
Ekvalita erbjuder föreläsningar och verkstäder för alla utbildningsnivåer, lärare, barn, ungdomar, vårdnadshavare samt kommuner.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta koulussa
Ekvalita tarjoaa luentoja ja työpajoja kaikille kouluasteille – oppilaille, opiskelijoille, opettajille, huoltajille ja kunnan eri toimijoille.

Vieraile sivustolla

För jämställdhet och jämlikhet i skolan
Ekvalita erbjuder föreläsningar och verkstäder för alla utbildningsnivåer, lärare, barn, ungdomar, vårdnadshavare samt kommuner.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta koulussa
Ekvalita tarjoaa luentoja ja työpajoja kaikille kouluasteille – oppilaille, opiskelijoille, opettajille, huoltajille ja kunnan eri toimijoille.

Image

“Hur sjukt kan det ta?” En paneldiskussion kring maskulinitet och känslor

Ekvalita lanserar sitt nya handledningsmaterial “Hur sjukt kan det ta?” – ett material om maskulinitet och känslor. Handledningsmaterialet är skapat för att hjälpa läroanstaltens personal hantera frågor kring maskulinitet och könsnormer, samt motarbeta machokultur i skolan. Under panelen diskuteras hurdana berättelserna om killen i skolan eller mannen på arbetsplatsen är, och vad han kan och får känna. Hur påverkar gruppbildningar på arbetsplatsen både positivt via inkludering, och negativt via exkludering på allas jämlika möjligheter att ta del av arbetsgemenskapen och arbetslivet?

  • Aika: 27.1.2023 11:30 – 12:00
  • Paikka: Hörnan
  • Esiintyjät: Ross Jürgen, Lehtinen Oscar, Nieminen Toni
Image

Vithet i den finlandssvenska skolan
– hur syns vithet i undervisningen och aktiviteterna i skolan?

Rasism, antirasism och vithet, tre ord som kan kännas främmande eller svåra men som måste närmas. Det finns barn i svenskfinland som går i nästan helt vita skolor och barn som är eller har vänner med andra hemspråk eller bakgrunder än Finland. Vad betyder detta i ett arbete då vi vill förhindra rasism? På vilket sätt upprätthåller vi vita uteslutande miljöer i skolan? Under denna diskussion reflekterar olika rasiferade personer som jobbar med eller i skolan kring nuläget och en möjlig förändring.

 

Diskussionledare: Malin Gustavsson,

Deltagare: Maïmouna Jagne-Soreau, forskar i rasism i finlandssvenska skolor vid Helsingfors universitet, Mirjam Malik, skolkurator vid  skolkurator på Gymnasiet LärkanTopelius skolan, Saba Holm, studiehandledare i Borgå gymnasium och Lyceiparkens skola, och Vera Lillrank, lektor i engelska i Lagstads skola.  

Image

Håll koll på läget!
Presentation av och diskussion kring jämställdhets- och jämlikhetskartläggning av nuläget inom yrkesutbildning

För att kunna arbeta främjande med jämställdhet och jämlikhet behöver vi veta hur det ser ut i just vår skola. Ekvalitas erfarenhet är att skolorna inte alltid har ändamålsenliga verktyg att undersöka hur diskriminering och begränsande normer får studerande att känna sig udda, ovälkomna, osynliga och bortglömda. För att att råda bot på detta har Ekvalita inom projektet Allas yrkes tagit fram guiden Håll koll på läget som presenteras av projektets Virve Savoila och Eerika Ströömi. Välkommen till Ekvalitas monter för att lyssna på presentationen på fredag kl. 11.oo och 15.00.

Image

Meidän amiksesta kaikkien amis!
Keskustelua ammattikoulutuksen ajankohtaisesta tasa-arvokartoituksesta

Voidaksemme edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä kouluissa, meidän tulee tietää, mikä näiden tilanne on. Ekvalitan kokemuksen mukaan kouluilla ei aina ole tarkoituksenmukaisia työkaluja tutkia sitä, miten syrjintä ja poissulkevat normit voivat luoda erilaisuuden ja näkymättömyyden tunnetta opiskeiljoissa. Tämän ratkaisemiseksi Ekvalita on Kaikkien amis -hankkeen puitteissa kirjoittanut Meidän amiksesta kaikkien amis! -oppaan. Hankkeen työntekijät Virve Savoila ja Eerika Ströömi esittelevät oppaan Ekvalitan näyttelytilassa perjantaina klo 11 ja 15.

Image

Samtycke – om sexualitet & sex

Ekvalita lanserar ett nytt digitalt material Samtycke- om sexualitet & sex. Materialet, som är riktat till unga, behandlar människans sexualitet och bland annat könsidentitet, sex, njutning, samtycke, kommunikation och respekt diskuteras. Materialet är i första hand tänkt som ett tillägg i hälsokunskapsundervisningen, och tar upp sådant som sällan kommer upp i läroböckerna och kanske därför blir osagt eller inte diskuterat med de unga. Materialet fungerar också som ett fristående material. 

Samtycke- om sexualitet & sex  är skrivet av Nina Blomberg, författaren till Ekvalitas bok Skapa plats och Lathund för inkluderingsarbetet i skolan. Nina presenterar och diskuterar materialet lördagen kl 13.00 och 15.00.