26.1.2019 12:40 - 13:10 · Open Lounge ·

VIP- Vaativaa erityistä tukea tarvitseva lapsi palvelujen pyörteissä! VIP –– Elever i behov av krävande särskilt stöd inne i se

Esitys käsittelee VIP- vaativan erityisen tuen verkoston valtakunnallista organisoitumista, sen toimijatahoja ja siinä esitellään maakunnallisen toiminnan tavoitteet sekä työskentelyn tämän hetkinen vaihe. Katso myös vip-verkosto.fi
Presentationen handlar om VIP nätverkets för krävande särskilt stöd nationella organisering, aktörer och den regionala verksamhetens mål och arbete i detta skede. Läs mera på vip-verkosto.fi

Jaakko Viitasaari on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin rehtori, jonka koko työuraa on ohjannut orientaatio lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin sekä erityisyyden näkökulmaan. Johtamisen näkökulmasta keskeistä on monialaisen työskentelyn mahdollistaminen.

Misa Möller är speciallärare och jobbar som handledande lärare vid Valteri center för lärande och kompetens. Hon har arbetat med elever med utmanande beteende och funktionsnedsättningar av olika slag under hela sin yrkeskarriär. Misa skriver doktorsavhandling om synutmaningar vid traumatiska hjärnskador.

  • Aika: 26.1.2019 12:40 - 13:10
  • Paikka: Open Lounge