25.1.2019 14:15 - 14:35 · Taito · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

#paraskoulu – peruskoulun kehittämisen tavoitteet ja toimet

Jokainen suomalainen koulu on paras koulu, jossa oppilaat voivat hyvin ja ovat motivoituneita oppimaan. Osaavat opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta muodostavat ammatillisesti kehittyvän oppimisympäristön. Peruskoulua kehitetään yhteisvoimin pitkäjänteisesti ja joustavasti. Yhteisöllistä toimintakulttuuria vahvistetaan kaikilla tasoilla.
Pitkäjänteinen, samansuuntainen ja johdonmukainen kansallinen, opetuksen järjestäjän sekä lapsen muun kasvuympäristön koulua tukeva toiminta on parasta, millä eriarvoistumiskehitystä voidaan purkaa.

Mitkä ovat konkreettiset teot tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien eteenpäinviemiseksi? Entä mitä keskusteluja alueellisissa tilaisuuksissa on käyty asetetuista tavoitteista? Tule keskustelemaan! Maailman paras peruskoulu tehdään yhdessä!

  • Aika: 25.1.2019 14:15 - 14:35
  • Paikka: Taito
  • Esiintyjät: Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus,, Leena Nissilä, opetusneuvos, Opetushallitus,, Pia Kola-Torvinen, opetusneuvos, Opetushallitus