26.1.2019 13:45 - 14:15 · Tila 201 · Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista

Toimintakulttuurin kehittäminen monialaisten teemaviikkojen kautta

Koulun toimintakulttuurin vahvuus ja tapa, jolla sitä johdetaan, ratkaisee onnistumisen. Yhdessä tekeminen, teknologian tehokas hyödyntäminen ja osaamisen systemaattinen kehittäminen vapauttavat aikaa olennaiseen, eli oppijoiden tukemiseen ja tulevaisuudessa välttämättömien taitojen kehittämiseen. Vahva toimintakulttuuri kestää suuriakin muutoksia. Sitä kannattaa tavoitella.
Teknologian rooli kaikessa tekemisessä on tärkeä, ja tavoitteenamme on olla mukana rakentamassa mielekkäitä kokonaisuuksia, joiden avulla teknologian mahdollistama parempi oppiminen saadaan oppijoiden käyttöön. Hyvänä esimerkkinä asiakkaalle toteutettu monialaista oppimista tukeva ilmiöviikko, jossa asiakkaan teknologiaympäristön keskeiset työvälineet otettiin tuetusti, pedagogisesti mielekkäällä tavalla käyttöön. Aiheina ovat olleet mm. terve elämä, arjen automatisaatio ja STEAM-opetus.
Esityksen aikana pohditaan mm. näitä kysymyksiä:
• Miten oppimisen digitalisaatio haastaa nykymuotoista koulua?
• Onko koulun pedagogisen toimintakulttuurin nykytila (vahvuudet, kehittämiskohteet, heikkoudet) arvioitu avoimesti ja rehellisesti?
• Mikä nykyisessä on arvokasta myös tulevaisuudessa? Kuinka varmistetaan sen säilyminen?
• Miten hyödynnät teknologiaa pedagogisessa johtamistyössä?
Esityksen aikana tututustaan koulujen toimintakulttuuria kehittävien hankkeiden läpivientiin eri kunnissa vuonna 2018.

  • Aika: 26.1.2019 13:45 - 14:15
  • Paikka: Tila 201
  • Esiintyjät: Markku Pelkonen, Liiketoimintajohtaja Otava Oppimisen palvelut, http:/oppimisenpalvelut.otava.fi