26.1.2019 11:30 - 12:15 · Tieto · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Aivot Liikkeelle! Lisää liikettä, tehokkaampaa oppimista

Liike opiskelupäivän sekä oppituntien aikana aktivoi aivoja ja oppiminen tehostuu. Tutkija-opettaja Hannu Moilanen esittelee, miten liike ja kehon käyttö vaikuttavat aivoihin, oppimiseen sekä oppimiskokemukseen. Luennon yhteydessä kokeillaan erilaisia käytännön työssä kehitettyjä opetuksen liikunnallistamisvinkkejä sekä luodaan katsaus, miten uusinta teknologiaa voi käyttää oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä. Eri koulutusasteilla työskentelevät saavat luennolta käytännössä testattuja vinkkejä opetuksensa liikunnallistamiseen. Moilasen luennolla huomioidaan myös toisen asteen opiskelijoiden liikkeen lisääminen, jotka tutkimusten mukaan kokevat liikunnallistavat työtavat motivoiviksi ja mielekkäiksi.

  • Aika: 26.1.2019 11:30 - 12:15
  • Paikka: Tieto
  • Esiintyjät: Hannu Moilanen tutkija-opettaja Jyväskylän yliopiston normaalikoulu