26.1.2019 14:00 - 14:30 · Hörnan · Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista

Läsning och välbefinnande

”En svag läskunnighet påverkar i längden vår välfärd”, säger författare Juha Itkonen, ordförande för Läskunnighetsforumet. Forskning visar att läslusten och läskunnigheten sjunkit drastiskt i vårt land. Alla barn har rätt att bli goda läsare så hur kan vi vända trenden?

Juha Itkonen, klasslärare Sonja Djupsjöbacka, Hoplaxskolan, och Mikael Eriksson, rektor för Kyrkslätts gymnasium, diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen.

  • Aika: 26.1.2019 14:00 - 14:30
  • Paikka: Hörnan