25.1.2019 16:00 - 16:30 · Hörnan · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Att stödja psykiskt välmående i skolan - hur gör man?

Att en del barn och unga mår psykiskt dåligt syns i skolan som inlärnings- och koncentrationssvårigheter, stökighet, utagerande beteende, mobbning och ensamhet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har många konkreta metoder som är lätta att använda också om tiden är knapp. Via KBT-metoder kan man lätt ta till tals psykiskt illamående och ge konkreta tips åt elever så att de själva kan påverka sitt mående.
Under föreläsningen berättar vi om hur man inom KBT förklarar människans sätt att tolka och reagera i olika situationer och ger konkreta tips som man kan prova i sitt eget arbete.

Merja Koponen, sakkunnig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen, Susanna Slama, psykolog. Föreläsarna har utvecklat programmet #brafiilis som främjar psykiskt välmående bland 13–15 åringar.

  • Aika: 25.1.2019 16:00 - 16:30
  • Paikka: Hörnan