26.1.2019 10:30 - 11:15 · Tila 201 · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Haastavan käytöksen ennaltaehkäisy koulussa - Hur bemöter vi ett utmanande beteende i skolan

Esityksessä tutustutaan käytännön menetelmiin (mm. Positive Behavior Support, yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu ja Resetti), joiden avulla vahvistetaan käytöksellä oireilevan oppilaan myönteisiä ja toivottuja käyttäytymismalleja sekä oppilaan läheisten aikuisten rakentavaa reagoimista lapsen haastavaksi koettuun käytökseen.

Föreläsningen introducerar praktiska metoder (till exempel Positive Behavior Support, Collaborative Problem Solving / samverkande problemlösning och Resetti) vilka bidrar till att eleven visar ett positivt och önskvärt beteendemönster, samt ger pedagogerna kring barnet ett konstruktivt svar på barnets utmanande beteende, Barn gör rätt om de kan, Ross Greene.”

Piia Ruutu on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja ja työnohjaaja, joka on työskennellyt koko työuransa vaativan erityisen tuen lasten ja heidän perheidensä kanssa. Hän on innovatiivinen ja lapsikeskeinen kehittäjä, joka viimeistelee tutkimustyötään psykiatrisessa hoidossa olleiden lasten koulunkäynnistä.

Misa Möller är speciallärare och jobbar som handledande lärare vid Valteri center för lärande och kompetens. Hon har arbetat med elever med utmanande beteende och funktionsnedsättningar av olika slag under hela sin yrkeskarriär. Misa är också lärare för elever med synnedsättning och skriver doktorsavhandling om synutmaningar vid traumatiska hjärnskador.

  • Aika: 26.1.2019 10:30 - 11:15
  • Paikka: Tila 201
  • Esiintyjät: Piia Ruutu, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Misa Möller, speciallärare, Valteri center för lärande och kompetens