25.1.2019 13:15 - 13:45 · Tila 103 · Johtaminen on viestintää

"Johtajuus mediallistuneessa opetusympäristössä"

Jukka Saksi toimii johtajuusviestinnän valmentajana. Hän on tutkinut väitöskirjassaan suomalaisen johtajuuden murrosta ja kehittänyt viitekehyksen, jonka avulla organisaatioiden johto voi tunnistaa rooliaan mediallistuneessa toimiympäristössä. Jukka on aktiivinen yhteiskunnallinen johtajuuden keskustelija nostaen esille johtajien arvopohjaista tapaa viestiä.

  • Aika: 25.1.2019 13:15 - 13:45
  • Paikka: Tila 103
  • Esiintyjät: Jukka Saksi, johtajuusviestinnän valmentaja