25.1.2019 15:15 - 15:45 · Tahto · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Kriisissä olevan nuoren kohtaaminen

Miten toimia, kun oppilasta tai hänen perhettään kohtaa kriisi? Nuoren arjessa elävät aikuiset eivät välttämättä uskalla kohdata kriisissä olevaa nuorta oman epävarmuuden tai väärin sanomisen pelossa. Epäsopivia tunneilmauksia pahemmalta tuntuu kuitenkin yksin jääminen ja hämmennys aikuisten katoamisesta juuri silloin, kun nuori heitä tarvitsisi.
Esityksessä käydään käytännönläheisesti läpi kriisissä olevan nuoren kohtaamisten keinoja. Tavoitteena on vahvistaa omia kohtaamisen taitoja ottaa haastavalta tuntuva tilanne puheeksi ja uskaltaa olla nuoren käytettävissä. Tärkeintä on uskaltaa ottaa yhteyttä ja tarjota omaa aikaa kriisissä olevalle. Usein jo pelkkä kuunteleminen riittää.

  • Aika: 25.1.2019 15:15 - 15:45
  • Paikka: Tahto
  • Esiintyjät: kriisityöntekijä Katja Laamanen, Nuorten kriisipiste, HelsinkiMissio ry,