26.1.2019 14:45 - 15:30 · Visio · Tiedon hankintaa ja tulkintaa!

Näin aivot oppivat

Oppiminen tarkoittaa muutosta sekä käyttäytymisessä että aivoissa. Aivotutkimuksella onkin paljon annettavaa, kun tähtäämme hyvään, sujuvaan, kaikille sopivaan oppimiseen. Voiko aivotutkimus paljastaa, mikä on paras opetustila? Entä miksi matikantunnilla kannattaa liikkua ja ranskantunnilla laulaa? Kaikkien aivot ovat erilaiset, joten olemme tavallaan jokainen erilaisia oppijoita. Miten tämä erilaisuus käännetään vahvuudeksi? Tule kuulemaan aivotutkimuksen uusimpia löydöksiä oppimisen alueelta. Tämän jälkeen et enää katso oppijaa samoin silmin, vaan ajattelet opetusta, oppimisen tapoja, tiloja ja menetelmiä myös aivotutkimuksen näkökulmasta käsin.
Minna Huotilainen työskentelee aivotutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella. Hän on yleistajuistanut tieteellistä aivotutkimusta helposti ymmärrettäväksi useissa kirjoissa sekä virittänyt kiinnostusta lukuisilla luennoilla ja koulutuksissa.

  • Aika: 26.1.2019 14:45 - 15:30
  • Paikka: Visio
  • Esiintyjät: Minna Huotilainen, aivotutkija, Helsingin yliopisto