25.1.2020 14:00 - 15:00 · Hörnan ·

Global fostran genom möten, upplevelser och samarbete

Kom och lyssna på intressanta och konkreta exempel på hur du genom samarbete med den
fria bildningen kan på ett nytt sätt ta med global fostran i din undervisning eller verksamhet.
Du får ta del av två exempel där nyanlända vuxna och svenskspråkiga barn i skolor och
daghem möts för att lära sig av varandra. Mötet är förutom en upplevelse för båda parterna
också en inlärningssituation där barn lär sig om andra kulturer, traditioner och länder.

  • Aika: 25.1.2020 14:00 - 15:00
  • Paikka: Hörnan
  • Esiintyjät: von Shoultz Catharina, Karlsson Johanna