25.1.2020 10:30 - 11:00 · Hörnan ·

Snutt- eller djupläsning?

Kravet på multilitteracitet ökar medan vi har allt svårare att koncentrera oss - om läsningens utmaningar och hjärnans förmåga att tolka text.

De finlandssvenska Läsambassadörerna samtalar med hjärnforskare och professor i pedagogik Minna Huotilainen och författaren och regissören Juha Hurme.
Parallellt med den sjunkande läsförmågan ställer verkligheten allt högre krav på oss. Diskussionen tar upp problematiken kring inlärning, olika former av läsning och vad som krävs för att vi skall få ro att tänka. Vad krävs för den unga att klara sig i framtiden?

  • Aika: 25.1.2020 10:30 - 11:00
  • Paikka: Hörnan
  • Esiintyjät: Huotilainen Minna, Hurme Juha, Audas-Kass Amanda, Andersson Henrika