24.1.2020 11:00 - 12:00 · Hörnan ·

En bättre ekonomi, en euro i taget

Allt fler unga har problem med att hantera sin vardagsekonomi. Betalningsstörningarna ökar, vilket dels är ett resultat av att pengarna blivit osynligare i samhället samtidigt som det konsumeras mera än vad som är hållbart. Många upplever det svårt att hantera pengar, och känner ofta skuld för sina ekonomiska utmaningar. Pengar upplevs som privat och svårt att prata om. Var skall vi börja diskussionen? Och vad skall vi lära ut åt de unga?

Syftet med föreläsningen är att presentera de områden inom ekonomi som är viktiga att behärska för att upprätthålla en hållbar privatekonomi. Då vi som vuxna känner till byggstenarna för en fungerande ekonomi, är det också lättare att veta hur vi strukturerar upp undervisningen i skolan och bakar smidigt och meningsfullt in ekonomi i de olika läroämnen. Föreläsningen bygger på Marthaförbundet satsning En euro i taget, en privatekonomisk handbok som under 2020 delas ut till ungdomar i andra stadiet.

  • Aika: 24.1.2020 11:00 - 12:00
  • Paikka: Hörnan
  • Esiintyjät: Nygård Marina