24.1.2020 15:30 - 16:15 · Taito ·

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Miten kolmiportainen tuki toimii käytännössä? Mitä toimenpiteitä OAJ ehdottaa, jotta jokainen oppilas saisi tarvitsemaansa tukea?

  • Aika: 24.1.2020 15:30 - 16:15
  • Paikka: Taito