24.1.2020 15:30 - 16:15 · Visio ·

Järjestyksestä vastaavan opettajan valtuudet, vastuu ja oikeusturva

Opettajan yksi tehtävä on turvata oppilaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Tämän tehtävänsä toteuttamiseksi käytössä on laissa säädettyjä keinoja, jopa voimakeinoja. Riskejä on: liikaa voimaa käyttävä opettaja voi joutua rikosvastuuseen. Esityksessä luodaan mallia, jossa otetaan huomioon opettajan oikeus ja velvollisuus puuttua järjestystä vaarantaviin tapahtumiin mutta tunnistetaan myös puuttumisen oikeudelliset rajat.

  • Aika: 24.1.2020 15:30 - 16:15
  • Paikka: Visio
  • Esiintyjät: Tolvanen Matti