Osasto 6f89

Parasta kokonaisuus

Parasta kokonaisuus on osa ammatillisen koulutuksen reformin tukiohjelmaa. Parasta kokonaisuuteen kuuluvat Parasta osaamista, Parasta palvelua, Parasta digiohjausta ja Parasta digitukea. Parasta kokonaisuuden tavoitteena on ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön tukeminen ja osaamisen kehittäminen erilaisten toimintamallien ja menetelmien avulla.

  • Www: bit.ly/posaaja
  • Sähköposti: sami.ahonen@gradia.fi
  • Osasto: 6f89
  • Tuotemerkit: Parasta osaamista, Parasta palvelua, Parasta digitukea, Parasta digiohjausta