Osasto 6r68

VERSO-ohjelma – sovitellaan!

Sovittelutaitoja ja kohtaamisen kulttuuria! VERSO-ohjelma tuo varhaiskasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä lapsille, oppilaille ja opiskelijoille restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Restoratiivinen lähetysmistapa vahvistaa sovittelevaa toimintakulttuuria ja sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen menetelmän ratkaista lasten ja oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jolla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.