Osasto 6c20

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. Kasvatusalan ammattialisten osaamisen kehittämisessä meillä on vahva osaaminen ja pitkät perinteet. Suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa Jyväskylästä vuonna 1863.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on avoin kaikille. Tarjolla on laajat ja joustavat opintomahdollisuudet. Kasvatuksen ja koulutuksen alojen ammattilaisia palvelevat avoimen oppiaineista mm. erityispedagogiikka, psykologia, kasvatustiede, varhaiskasvatustiede, aikuiskasvatustiede, draamakasvatus, kirjoittaminen, terveystieto, elämänkatsomustieto, suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä.

Koulutuksen tutkimuslaitos tekee kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua monitieteistä koulutustutkimusta, joka ulottuu perusopetuksesta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä oppimisen edistämisessä ja koulutuksen kehittämisessä.

Koulutusjohtamisen instituutti tarjoaa yliopistollisia koulutusjohtamisen opintoja. Instituutti toimii yhteistyöverkostona Jyväskylän yliopiston eri laitosten, instituutin omien tutoreiden ja alumnien, yhteistyöoppilaitosten, kouluviranomaisten sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

The EduCluster Finland approach takes Finnish educational concept, reinventing it for contexts and cultures worldwide. We build a sustainable education model with you, because we believe in learning for life.

  • Www: http://www.avoin.jyu.fi
  • Osasto: 6c20
  • Tuotemerkit: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, EduCluster Finland, Koulutusjohtamisen instituutti