Osasto 6p25

Rediteq Oy

Tarjoamme oppilaitoksille modernia ammatillisen monimuotoisuuden huomioon ottavaa opiskelijahallintojärjestelmää, joka sisältää työkalut opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan. Järjestelmä huomioi erityisesti oppijakeskeisyyden, työelämälähtöisyyden ja verkostoitumisen mukanaan tuoman läpinäkyvyyden.