Osasto 6s81

Liikenneturva

Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö. Edistämme tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Teemme yhteistyötä kansalaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja eri viranomaisten kanssa sekä tarjoamme tukea liikennekasvatukseen.

Educassa esittelemme Liikenneturvan Filla&Rillaa, joka on 3.–6.-luokkalaisille suunnattu selainpohjainen ja ilmainen oppimisympäristö. Filla&Rillan tavoitteena on lasten turvallisen pyöräilyn edistäminen. Löydät Filla&Rillan osoitteesta fillarilla.fi.