Osasto 6p42

FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F.

Scouting är en fostrande verksamhet, vars målsättning är att stöda barn och unga i deras utveckling, genom att ta i beaktande deras individuella egenskaper. Som hjälp har vi många verktyg som också kan tillämpas inom annan verksamhet. Scoutingen samlar årligen 65 000 barn, unga och ledare - det gör scoutingen till Finlands största barn- och ungdomsorganisation.