Osasto 6f90

Monikielinen kirjasto

Monikielinen kirjasto tarjoaa kaikille Suomessa asuville vieraskielisille kirjallisuutta omalla kielellä. Meillä on aineistoa noin 80 kielellä. Kun osaat hyvin äidinkielesi, opit helpommin myös uuden kotimaan kielen!
Flerspråkiga biblioteket erbjuder alla som bor i Finland och har ett främmande språk som modersmål litteratur på det egna språket. Vi har material på ungefär 80 språk. När du behärskar ditt modersmål väl är det lättare för dig att lära dig språket i ditt nya hemland!
Multilingual Library offers literature in their native language to all foreign language speakers living in Finland. Our collection contains material in approximately 80 different languages. The better you know your mother tongue, the easier it is to learn the language of your new home country!