Osasto 6h28

Studi Finland oy

Hauskaa ja kielirikasta oppimista

Studi on digitaalinen oppimisympäristö useammalla eri kielellä. Studin tarkoitus on tarjota kaikille oppilaille, mutta erityisesti oppilaille, joiden kotona puhutaan muuta kuin koulun opetuskieltä, paremmat mahdollisuudet oppia niin sisältöjä, kuin koulun kieltä. Oppimisympäristö koostuu lyhyistä animoiduista videoista, joissa kielivaihtoehtoina on niin suomi, ruotsi, arabia, somalia, tigrinya, dari ja englanti. Monet videoistamme ovat myös thain, puolan, saksan, ranskan ja espanjan kielille käännettyjä.

Studi on myös toimiva työkalu oppilaille, joilla on suomi kotikielenä. Studin avulla voi sisältöjä esim. harjoitella kotona, kerrata oppimaansa ja käydä asioita läpi itselleen sopivalla nopeudella, niin useasti kuin tarve on.

Opettajatkin hyötyvät Studista esim. tarjoamalla oppilaille opetussisältöjä etukäteen kotona katsottaviksi, jolloin aiheeseen perehtymistä voidaan syventää oppitunnilla.


Roligt och språkrikt lärande

Studi är ett flerspråkigt digitalt läromedel vars syfte är att bättre kunna möta elever, och framför allt elever som talar ett annat språk hemma än i skolan, så att de snabbare kan komma igång med såväl ämnesundervisning som svenskan.
Verktyget består av korta, animerade filmer på svenska, finska, arabiska, somaliska, tigrinska, dari och engelska. Flera av våra filmer är också översatta till thailändska, polska, tyska, franska och spanska.

Studi är också ett bra verktyg för elever med svenska som hemspråk. Med verktyget kan man öva själv hemma, ta igen förlorade lektioner eller repetera en lektion i sin egen takt så många gånger som det behövs.

Även lärare har nytta av Studi. Lärarna kan ge elever förhandsuppgifter i form av film och quiz som ska göras innan lektionen. På så sätt frigörs värdefull lektionstid till att arbeta med färdigheter, fördjupa elevernas kunskaper samt reflektera över själva lärandet.