Osasto 6r68

VERSO-ohjelma – Sovitellaan!

Suomen sovittelufoorumi ry:n VERSO-ohjelma on vienyt sovittelutaitoja ja kohtaamisen kulttuuria kouluille ja varhaiskasvatukseen jo lähes 20 vuotta! Olemme voittoa tavoittelematon ja yleishyöydyllinen koulutusorganisaatio, toimimme ympäri Suomen ja meitä tukee STEA. Onko Vertaissovittelu eli Verso sinulle tuttu? Entä varhaiskasvatuksen MiniVerso tai restorativiinen ja sovitteleva oppimisyhteisö -koulutus eli RESTO? Tule kuulemaan lisää, jakamaan kokemuksiasi tai hakemaan uutta materiaalia kuten verkkokurssitunnukset Elämäntaitokujan osastoltamme 6r68!

VERSO programme has been training mediation and restorative approach in schools and day care for almost 20 years! We are a non-profit organization supported by STEA and we operate nation-wide. Are you familiar with peer mediation Verso, MiniVerso for day care or RESTO training? Come learn more, exchange experiences or just to grab updated materials at our booth 6r68!