Skip to content

Varhaiskasvatus

on pohja kaikelle oppimiselle

Varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistus uudistui

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen hyvän kasvun edellytykset, edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lasten hyvinvointia.

Opetushallitus määräsi uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista vuoden 2018 lopussa, jolloin perusteet uudistettiin vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatuksen järjestäjät päivittivät myös omat paikalliset suunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne otettiin käyttöön elokuussa 2019.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, eli vasun, laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Vasussa yhdistyvät lapsen, huoltajan sekä henkilöstön havainnot ja näkemykset. Sen laatiminen on prosessi, joka sisältää keskustelun ja kirjoittamisen lisäksi esimerkiksi lapsen vahvuuksien, tarpeiden ja mielipiteiden selvittämistä ja havainnointia.

 Tutustu 2023 Educan ohjelmaan.

Ohjelma