25.1.2019 14:00 - 15:30 · Hörnan · Medialukutaitoa!

Skolans roll i digitaliseringen

Vad är skolans roll när eleverna utvecklar strategier för personlig säkerhet och ett kritiskt förhållningssätt? Föreläsningen vill ge tankeverktyg baserade på vetenskaplig kunskap snarare än medierapportering och ogrundade antaganden, så att vuxna kan vara ett stöd i den processen. Inga förkunskaper behövs. Ni får läxa med er hem.

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet

  • Tid: 25.1.2019 14:00 - 15:30
  • Plats: Hörnan