Skip to content

Aiheena yhteisöllinen oppiminen

Yhteisöllinen oppiminen on tehokasta

Yhteisöllinen oppiminen tarkoittaa oppimistapaa, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite. Yhteiseen tavoitteeseen pyritään pääsemään sosiaalisen vuorovaikutuksen, eli tiedon vaihtamisen, keskustelun ja yhteisen ymmärryksen kautta. Toisin kuin yksilöllisessä oppimisessa, yhteisöllisessä oppimisessa ryhmän jäsenet hyödyntävät toistensa valmiuksia ja taitoja tehtävän tai tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteeseen päästään keskustelun avulla.

Yhteisöllinen oppiminen rakentuu jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen kautta vuorovaikutuksessa ryhmän muiden jäsenten kanssa. Tällä oppimistavalla on usein mahdollisuus saavuttaa enemmän kuin yksilöllisellä oppimisella. Yhteisestä tehtävästä ja tavoitteesta keskustellessa ryhmän jäsenet kehittävät yhteistä tavoitetta ja samalla tulevat tietoisiksi muiden jäsenten tavoitteista ja tiedoista.

Tutustu Educa 2024 teemoihin