Yhteisöllinen oppiminen on tehokasta

Yhteisöllinen oppiminen tarkoittaa oppimistapaa, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite. Yhteiseen tavoitteeseen pyritään pääsemään sosiaalisen vuorovaikutuksen, eli tiedon vaihtamisen, keskustelun ja yhteisen ymmärryksen kautta. Toisin kuin yksilöllisessä oppimisessa, yhteisöllisessä oppimisessa ryhmän jäsenet hyödyntävät toistensa valmiuksia ja taitoja tehtävän tai tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteeseen päästään keskustelun avulla.

Yhteisöllinen oppiminen rakentuu jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen kautta vuorovaikutuksessa ryhmän muiden jäsenten kanssa. Tällä oppimistavalla on usein mahdollisuus saavuttaa enemmän kuin yksilöllisellä oppimisella. Yhteisestä tehtävästä ja tavoitteesta keskustellessa ryhmän jäsenet kehittävät yhteistä tavoitetta ja samalla tulevat tietoisiksi muiden jäsenten tavoitteista ja tiedoista.

 

Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Educan 2019 ohjelmassa käsiteltiin yhteisöllisyyden ja osallistamisen merkitystä oppimisessa. Aihe aukesi kävijöille muun muassa seuraavien ohjelmanumeroiden myötä:

Dialogilla luottamusta ja yhteistä ymmärrystä

Tutustu

Me-koulu ja nolla syrjäytynyttä

Tutustu

Kaikilla lapsilla on oikeus kukoistaa

Tutustu