27.1.2023 11:30 - 12:00 · Hörnan · Hörnan

“Hur sjukt kan det ta?” En paneldiskussion kring maskulinitet och känslor

Ekvalita lanserar sitt nya handledningsmaterial “Hur sjukt kan det ta?” - ett material om maskulinitet och känslor. Handledningsmaterialet är skapat för att hjälpa läroanstaltens personal hantera frågor kring maskulinitet och könsnormer, samt motarbeta machokultur i skolan. Under panelen diskuteras hurdana berättelserna om killen i skolan eller mannen på arbetsplatsen är, och vad han kan och får känna. Hur påverkar gruppbildningar på arbetsplatsen både positivt via inkludering, och negativt via exkludering på allas jämlika möjligheter att ta del av arbetsgemenskapen och arbetslivet?

  • Tid: 27.1.2023 11:30 - 12:00
  • Plats: Hörnan
  • Uppträdare: Ross Jürgen, Lehtinen Oscar, Nieminen Toni