27.1.2023 13:00 - 13:45 · Tieto ·

Robotiikkaosaaminen on tämän päivän yleissivistystä

Suomen robotiikkaopetuksen pääkaupunki Riihimäki on toteuttanut robotiikkaopetuksen koulutuksellisen jatkumon päiväkodista ammattikorkeakouluun saakka. Koulutusjatkumo toteutuu käytännössä kustannusneutraalisti.
Oppitunnit tulevat normaalin tuntikehyksen sisältä, noin 100 opettajan robotiikan täydennyskoulutus on toteutettu ns. sisäisenä VESO-koulutuksena ja oppimisympäristöhankinnat maksavat ajan saatossa itsensä takaisin käsityömateriaalien käytön vähenemisen ansiosta.
Riihimäki on ainut kaupunki Suomessa, jossa robotiikkaopetus on yksi kaupunkistrategian kärjistä.
Riihimäellä kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan jokainen lapsi oppii varhaiskasvatuksessa myöhemmin robotiikan opiskelussa tarvittavia perustaitoja.
Peruskoulussa jokainen oppilas opiskelee 1.-7-luokkien aikana käsityössä robotiikkaa vähintään kaksi tuntia viikossa kymmenen viikon ajan. Robotiikkaoppituntien lisäksi robotiikan oppimisympäristöjen avulla opiskellaan ympäristötietoa, matematiikkaa ja fysiikkaa. Riihimäellä jokainen oppilas on siten peruskoulun aikana opiskellut robotiikkaa vähintään 250 tuntia.
Peruskoulun 8-9. luokilla oppilas voi valita robotiikan valinnaisaineeksi. Kahden vuoden aikana valinnaisaineesta kertyy opintoja noin 225 tuntia.

Riihimäen jokaisessa 11 peruskoulussa toimii robotiikkakerho. Kerhotunteja yksittäisille oppilaille kertyy joka vuosi 100-500 tuntia. Kerhot perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat todella suosittuja.
Riihimäen lukiossa robotiikan mahdollisuus opiskella robotiikan perus, syventäviä ja soveltavia opintoja on yhteensä 25 opintopisteen laajuisesti. Näistä opinoista Hämeen ammattikorkeakoulu hyväksyy kaikkiin koulutusohjelmiinsa ns. AHOT-menettelyllä vähintään 15 opintopistettä.

  • Aika: 27.1.2023 13:00 - 13:45
  • Paikka: Tieto
  • Esiintyjät: Santakallio Esa, Viitanen Reetta