27.1.2023 14:00 - 15:00 · Hörnan · Hörnan

Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?

Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?

Medverkande:
Emilia Christiansen, koordinator, Sydkustens landskapsförbund
Malin Gustavsson, inkluderingsexpert, Ekvalita
Jan Hellgren, ledande utvärderingsexpert, NCU
Camilla Nygård, modersmålslärare, Zachariasskolan, projektet Skrivande skola
Chris Silverström, utvärderingsexpert NCU
Josefin Svedin, rektor, Valteri center för kompetens och lärande
Moderator: Pamela Granskog, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Plats: Scenen (6p30)

  • Date: 27.1.2023 14:00 - 15:00
  • Location: Hörnan
  • Performers: Christiansen Emilia, Granskog Pamela, Gustavsson Malin, Hellgren Jan, Nygård Camilla, Silverström Chris, Svedin Josefin