27.1.2023 15:30 - 16:00 · Hörnan · Hörnan

Se möjligheterna! En introduktion kring lösningsinriktat arbetssätt

Då vi använder ett lösningsinriktat arbetssätt sätter vi inte energi på att fastna i problemen utan vi fokuserar på vad det är som vill vi uppnå och bygger upp lösningar utgående från det som fungerar. Vi definierar det läge som vi vill uppnå, hur vardagen skulle vara om det var optimalt bra och strävar mot det genom att ta vara på allas resurser, kompentens och kunnande. När vi gör mer av det som fungerar, väljer bort det som inte fungerar och gör saker på annat vis, blir vardagen mer meningsfull och hanterbar.
”Den viktiga upptäcktsresan handlar inte om att söka nya landskap, utan att se det nuvarande med nya ögon.” - Marcel Proust

Medverkande:
Anne Levón handledande lärare, Valteri center för lärande och kompetens

Plats: Scenen (6p30)

  • Aika: 27.1.2023 15:30 - 16:00
  • Paikka: Hörnan
  • Esiintyjät: Levón Anne