25.1.2019 13:20 - 13:50 · Open Lounge ·

Koulua koulua käymättömille

Koulupoissaolot ja koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestäminen haastavat opetusta sekä oppilashuoltoa. Oppilaiden tueksi kunnissa on kehitetty erilaisia poissaoloihin puuttumisen malleja sekä räätälöityjä opiskeluratkaisuja. Myös tuettu verkko-opetus voi toimia perusopetuksen päättövaiheen vahvistajana erityistilanteissa. Aiheesta on tekeillä opas opetushenkilöstölle ja perheille. Opas sisältää kokoavasti tietoa koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyn teoriasta ja käytännöistä.

Johanna Sergejeff ja Iines Palmu työskentelevät ohjaavina opettajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Johanna Sergejeff toimii projektipäällikkönä Tuuve sekä Monni Online –hankkeissa ja Iines Palmu toimittaa aiheeseen liittyvää kirjaa.

  • Aika: 25.1.2019 13:20 - 13:50
  • Paikka: Open Lounge