25.1.2019 13:20 - 13:50 · Open Lounge ·

Koulua koulua käymättömille

Koulupoissaolot ja koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestäminen haastavat opetusta sekä oppilashuoltoa. Oppilaiden tueksi kunnissa on kehitetty erilaisia poissaoloihin puuttumisen malleja sekä räätälöityjä opiskeluratkaisuja. Myös tuettu verkko-opetus voi toimia perusopetuksen päättövaiheen vahvistajana erityistilanteissa. Aiheesta on tekeillä opas opetushenkilöstölle ja perheille. Opas sisältää kokoavasti tietoa koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyn teoriasta ja käytännöistä.

Johanna Sergejeff ja Tiina Pilbacka-Rönkä työskentelevät ohjaavina opettajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa.

  • Aika: 25.1.2019 13:20 - 13:50
  • Paikka: Open Lounge