25.1.2019 12:00 - 12:30 · Open Lounge · Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Käänteinen arviointi

Yksi arvioinnin uudistamisen haaste on, että summatiivinen arviointi ajatellaan ikään kuin arvioinnin peruskaavaksi. Jos formatiivisella arvioinnilla pyritään saavuttamaan sama lopputulos kuin summatiivisella arvioinnilla, tuloksena on epäonnistuminen. Formatiivinen arviointi on oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten.
Puheenvuorossa lisätään opettajan ymmärrystä formatiivisesta arvioinnista ja autetaan arviointiajatuksen käänteistämisessä.
Käänteisessä arvioinnissa on kyse formatiivisesta arvioinnista, jossa arviointi nostetaan yhdeksi oppimiskulttuurin tärkeimmäksi tukipilariksi. Käänteinen arviointi ohjaa oppilaita katsomaan oppimista growth minset -mallin kautta ja ymmärtämään, että epäonnistumiset ovat oppimisen kannalta välttämättömiä.

  • Aika: 25.1.2019 12:00 - 12:30
  • Paikka: Open Lounge
  • Esiintyjät: Marika Toivola, vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettaja, Rauman normaalikoulu ja tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto