25.1.2019 16:00 - 16:20 · Open Lounge ·

Oppiminen, yhteisöllisyys ja hyvinvointi -kuinka saada niitä samalla kertaa

Toisen asteen koulutuksessa valmentava, yksilöllinen ja opiskelijalähtöinen työote on noussut yhä tärkeämmäksi. Samalla tutkimuksissa on havaittu, että toimivilla opiskelijaryhmillä ja oppilaitosyhteisöillä on suuri merkitys oppimiselle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille. Kuinka yksilöitä ja ryhmiä voidaan ohjata toisiaan tukevalla tavalla? Miten ryhmiä voidaan hyödyntää tilanteessa, joissa opiskelijat eivät muodosta pysyviä "luokkia"? Tutkijatohtori Antti Maunu puhuu yhteisöllisyyden, osallisuuden ja sosiaalisen oppimisen teemoista. Koulutussuunnittelija Anu Rautama kertoo Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö-menetelmistä käytännön työkaluina muuttuvien ryhmien ohjaukseen.

  • Aika: 25.1.2019 16:00 - 16:20
  • Paikka: Open Lounge