26.1.2019 12:45 - 13:05 · Tila 103 · Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista

Kaksivuotinen esiopetus - mitä se edellyttää?

Suomalaisilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Osallistujia on kuitenkin edelleen vähemmän kuin monissa muissa maissa. Parhaillaan kokeillaan maksutonta palvelua 5-vuotiaille. Myös esiopetuksen muuttaminen kaksivuotiseksi on esillä poliittisessa keskustelussa. Vaikka idea on yhteinen, ajatukset toteuttamisesta vaihtelevat. Mitä kaksivuotinen esiopetus käytännössä tarkoittaisi? Mitä tulisi ottaa huomioon lasten ja perheiden, entä opsien ja lain näkökulmista? Mitä muutos tarkoittaisi päiväkodeille ja kouluille?

Opetushallitus on selvittänyt kaksivuotisen esiopetuksen reunaehtoja ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on seurannut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua. Tarjolla on tietoa, näkemyksiä sekä haasteita jatkokeskusteluun.

  • Aika: 26.1.2019 12:45 - 13:05
  • Paikka: Tila 103
  • Esiintyjät: Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus ja arviointiasiantuntija Anna Siippainen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi