25.1.2019 14:40 - 15:00 · Taito · Johtaminen on viestintää

Havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta

Opetushallitus koordinoi monitoimijaista johtamisen oppivaa yhteisöä, jonka keskeisenä tehtävänä on pohtia sitä, mitä johtamisessa tapahtuu silloin, kun halutaan olla edelläkävijöitä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan johtamisessa? Minkälaisia kansallisia toimenpiteitä ja työvälineitä tarvitaan tällöin johtamisen tueksi?
Johtamisen oppivassa yhteisössä on lähdetty tekemään havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta. Miten roolien pitäisi muuttua, kun siirrytään systeemiseen ajatteluun? Miten vuorovaikutuksen pitäisi muuttua? Entä kuka on oppija? Miten miellämme itsemme oppijoina?

Kasvatus ja koulutusalan johtaminen tarvitsee tulevaisuudessa luovaa ajattelua yhdessä. Ei voida puhua luovista opettajista tai oppilaista, jos johtaja tai rehtori itse eivät ole luovia. Olisiko aika luoda systeemisen johtamisen viitekehys, jossa tavoitellaan eri johtamisen tason koherenssia ja miten ne sopivat yhteen. Visiointia, inspirointia ja oppimisen tarkoituksen luomista uudella tavalla. Mitä opimme niistä tiedoista, joita meillä on jo olemassa?
Parhaimmat verkostot puhuvat ja tekevät! Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitä systeemisyys tarkoittaa oppimisen johtamisessa.

  • Aika: 25.1.2019 14:40 - 15:00
  • Paikka: Taito
  • Esiintyjät: Pia Kola-Torvinen, opetusneuvos, Opetushallitus sekä, Ilkka Laasonen, virka-apulaisrehtori, Vantaan kaupunki