25.1.2019 11:25 - 11:45 · Tila 103 · Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista

LOPS-prosessin viimeisimpiä kuulumisia

Eduskunta vahvisti uuden lukiolain elokuussa 2018, ja sen pohjalta Opetushallitus on lähtenyt uudistamaan lukion opetussuunnitelmien perusteita yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Yhteensä 23 työryhmään kuuluu Opetushallituksen asiantuntijoiden lisäksi kaikkiaan 200 ulkopuolista asiantuntijaa. Työssä panostetaan vuoropuheluun, selkeään ja hyvään kieleen sekä hyödynnetään ensimmäistä kertaa myös palvelumuotoilua. Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019. Millaista palautetta on saatu maakuntakiertueilla ja sidosryhmäseminaareissa? Joko saadaan perusteiden ensimmäinen versio kommenteille?

  • Aika: 25.1.2019 11:25 - 11:45
  • Paikka: Tila 103
  • Esiintyjät: Petri Lehikoinen, opetusneuvos, Opetushallitus