25.1.2019 10:30 - 10:55 · Tila 103 · Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Dialogilla luottamusta ja yhteistä ymmärrystä

Opetushallitus on käynnistänyt syksyllä 2018 sarjan alueellisia tilaisuuksia, joissa hyödynnetään Sitran Erätauko-konseptia (www.eratauko.fi ). Erätauko on uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua yhteiskunnallisista aiheista. Keskustelujen tavoitteena ei ole ratkaisuhakuisuus tai yksimielisyys, vaan rakentavampi ymmärrys eri näkökulmien välille.
Dialogeja tasa-arvosta -tilaisuuksissa (https://www.oph.fi/dialogeja_tasa_arvosta) on pyritty syventämään yhdessä ymmärrystä koulutuksellisen tasa-arvon haasteisiin liittyen. Keskusteluissa keskeistä on tasa-arvoinen kohtaaminen, ja myös hiljaisten äänien saaminen mukaan. Mitä uutta työskentelymuoto on antanut OPH:n yhteistyöhön kentän kanssa – ja voisiko se toimia myös muissa oppimisen yhteisöissä?

  • Aika: 25.1.2019 10:30 - 10:55
  • Paikka: Tila 103
  • Esiintyjät: Marjo Somari, viestintäpäällikkö, Opetushallitus ja Janne Kareinen, asiantuntija, Sitra