26.1.2019 11:30 - 12:15 · Tila 201 · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Mitä työhyvinvointi on ja miten se näkyy arjessa

Hyvinvointi ei ole vastakohta pahoinvoinnille, kuten monesti mielletään ja samoin asiaa monesti myös mitataan. On sanottu, että työsuhde on samanlainen kokemus kuin asiakassuhde. Kokemus syntyy tiedon osa-alueista, tunteista ja tuntemuksista ja toteutuksesta eli siitä miten asioita tehdään ja miten tavoitteet toteutuvat suhteen kuluessa. Kun koemme suhteen hyväksi, se näkyy ulkopuolellamme ammatillisuuden lisäksi vastuun ottamisena, välittämisenä ja sellaisena viestintänä, jota eivät sävytä erilaiset negatiiviset tunteet.
Tämä elämme yksi keskeisimpiä suhteita alkaa ja sitten myös päättyy jonain päivänä. Kyseessä on elinkaari, jonka vaiheet poikkeavat toisistaan, kuten myös hyvinvoinnin tuottaminenkin. Voimmeko johtaa työhyvinvointia tekemällä säännöllisesti kyselyitä ja analysoimalla tuloksia?
Työhyvinvointi ei ole projekti, eikä se ole harvojen tai yhden henkilön vastuulla oleva kokonaisuus. Koko organisaatio on rakentamassa puitteet hyvinvoivalle, energiselle, turvalliselle ja avoimuutta suosivalle työyhteisöille. Tarvitaan kokemuksia elinkaaren kaikista vaiheista ja tilanteista, jatkuvaa vuoropuhelua, ”kuuntelujärjestelmä” yksittäisten kyselyjen sijaan, ja ennen kaikkea omistautumista tärkeälle asialle.
Kun johdamme hyvinvointia, johdamme turvallisuutta. Hyvinvoiva, aktiivinen aloitteentekijä, jonka tavoitteet ovat oman organisaation kehittämisessä ja muiden hyvinvoinnin varmistamisessa, toimii työpaikkansa avainhenkilönä. Oletko sinä työpaikkasi työhyvinvoinnin ja turvallisuuden avainhenkilö vai (a-) vain henkilö?

  • Aika: 26.1.2019 11:30 - 12:15
  • Paikka: Tila 201
  • Esiintyjät: Kouluttaja ja asiantuntija Tero Ålander